Training

 

Basistraining voor verkopers en accountmanagers

Alle mensen die door deOMZET geplaatst worden bij een bedrijf krijgen standaard een basistraining. deOMZET gelooft in de kracht van de mens achter de verkoper. Rasverkopers zijn zelfbewuste mensen die succes nastreven. Ze vinden aansluiting bij de klant door oprecht te handelen, gebruik te maken van hun kennis en ervaring, en een perfect gevoel voor timing.
De basistraining bestaat uit drie gesprekken van 1,5 uur met een personal coach. Na deze basistraining zijn vervolgsessies mogelijk (op kosten van de klant of de verkoper).

Voor wie?

 • Alle door deOMZET geplaatste kandidaten krijgen deze training (kosten op rekening van deOMZET);

 •  Klanten kunnen deze trainingen afnemen (kosten op rekening van de klant);

 • Alle verkopers kunnen zich op eigen initiatief inschrijven voor deze training (kosten op rekening van de verkopers).
   

Resultaat na drie gesprekken

 • De verkoper is zich bewust van zijn/haar persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen;

 • De verkoper handelt oprecht en weet vertrouwen te winnen;

 • De verkoper is in staat om te gaan met successen en tegenslagen.

 

INHOUD BASISTRAINING

 

1. Start: wie is de mens achter de verkoper?

Verkopen vergt veel inzet en doorzettingsvermogen. De drang tot presteren kenmerkt de verkoper. Hij werkt hard. Hoe kan een verkoper uitstekende resultaten boeken zonder op te branden? Dat vraagt zelfkennis. Bewustzijn van je kracht en valkuilen. Een zelfbewuste verkoper die van het vak verkopen houdt, brandt niet op.

In het eerste coachingsgesprek worden de persoonlijke eigenschappen van de verkoper besproken. (eventueel aan de hand van een psychologisch model, het Enneagram*). De verkoper gaat met de opdracht naar huis om feedback over zichzelf te verzamelen.

Onderwerpen:

 • Bewustzijn van een eigen ‘ik’ ontwikkelen: wat is je kracht (kwaliteiten), wat je valkuil?

 • Het kunnen samenbrengen van tegengestelden: én/én-denken. Bijvoorbeeld: hard werken en gedreven zijn én tegelijkertijd ontspannen kunnen zijn;

 •  Denken in realistische mogelijkheden, met beide voeten op de grond.


2. Tweede gesprek (een maand later): subtiel commercieel handelen

De focus ligt in dit gesprek op wat er gebeurt bij interactie met de klant. Handelen met aandacht voor de ander, vanuit een oprecht geloof in je product. Graag willen verkopen en eerlijk zeggen wat je ergens van vindt, staat wel eens op gespannen voet met elkaar. De kunst is beide tegelijk te doen, zodat je oprecht handelt, daarmee het vertrouwen wint van je klant en je product verkoopt. Met oog voor omzet én oog voor de klant. Verder wordt de verzamelde feedback besproken aan de hand van een casus uit de praktijk van de verkoper. De verkoper gaat weer naar huis met een opdracht.

Onderwerpen:

 • Mensenkennis uitbreiden (aanvoelen en aansluiten);

 • Werken aan de juiste timing;

 • Hoe bouw je vertrouwen op?

 • Feedback bespreken en casusbespreking.

 

3. Derde gesprek (2/3 maanden later): omgaan met weerstand en successen

In het derde gesprek staan spannende situaties centraal. Wat doe je bijvoorbeeld als een gesprek niet loopt en de klant terughoudend is? Hoe maak je daar toch een succes van? Wat is een succes eigenlijk? Durf je nee te zeggen tegen een klant? Wring je je in allerlei bochten of mag je ook jezelf zijn? Durf je kritisch te kijken naar je eigen resultaten? Onderwerpen:

 • Stevig staan als een gesprek niet loopt (omgaan met weerstand bij de klant);

 • Het juiste perspectief op winnen/succes; korte en lange termijn inzicht.

 

4. Afronding

Een gesprek met je manager om aandachtspunten/focus voor de komende tijd te bespreken.

 

GROEPSGEWIJZE MOGELIJKHEDEN (kosten voor de klant)


Intervisie met andere verkopers
In een kleine groep van verkopers met vergelijkbare ervaring worden praktijkvraagstukken, leervragen of problemen besproken aan de hand van een gestructureerde methode. Elkaar vragen stellen, luisteren naar de problematiek van anderen en de consequenties ervaren van eigen interventies/vragen biedt veel toegevoegde waarde. Na drie keer intervisie met
externe begeleiding, kan de groep zelfsturend doorgaan.

Training op verschillende onderwerpen (kosten voor de klant)

 • Durf jezelf te zijn! Presentatie en feedback daarop;

 • Hoe onderscheid jij je als verkoper? Persoonlijk Kracht (PK);

 • Moeilijke gesprekken oefenen, evt. met acteur.

 

Toelichting

*Enneagram:

Het Enneagram is een psychologische typering waarmee je kunt kijken naar je basispatronen. Je kunt jezelf ermee verstevigen. Daar waar je gedragspatronen werken, zet je ze in. Daar waar ze niet werken, niet. Vaak zijn patronen zo vanzelfsprekend dat de keuze om niet volgens je patroon te handelen niet kan worden gemaakt. Bewustwording van je patronen geeft de mogelijkheid te groeien in effectiviteit. (Er ‘vrij’ van te kunnen zijn.) Bijvoorbeeld: veel verkopers kunnen goed aansluiten bij de kant, maar verliezen hiermee soms hun oprechtheid. Ze zeggen niet meer wat ze er zelf eigenlijk van vinden. Op de korte termijn verkoop je dan je product en ben je succesvol. Op langere termijn kan dit wel eens gaan wringen. De keuze om soms nee te zeggen tegen een klant, gaat vaak in tegen de drang om te presteren. Maar nee zeggen kan soms ook juist leiden tot betere prestaties. Hoe kun je je dan zo ontwikkelen, dat je ook eens de andere keuze durft te maken?

Hartelijke groeten,

Abdellatif Chehdaoui

0610541134

© 2020  by Studio Futruo